Pražský hrad se od pátku do pondělí zdarma otevře návštěvníkům. Nemusíte si kupovat vstupenky třeba do Starého královského paláce, Zlaté uličky nebo na expozici Svatovítský poklad.

V sobotu a v neděli si navíc lidé budou moct prohlédnout vozy z prezidentské autokolony.

Areál Hradu je otevřený od 06:00 do 22:00, dočasně vedení Kanceláře prezidenta republiky zrušilo plošné vstupní kontroly. I nadále je zakázáno vstupovat do Hradu s nebezpečnými předměty.

Samotné návštěvnické objekty a výstavy jsou otevřeny od 10:00 do 18:00, turisté mohou přicházet bez registrace. Svatovítská katedrála ale bude mít od pátku do neděle z liturgických důvodů omezený provoz, otevírací dobu naleznete na www.hrad.cz.

Co můžete navštívit?

Starý královský palác,

Katedrálu sv. Víta,

Baziliku sv. Jiří,

Zlatou uličku,

Rožmberský palác,

expozici Příběhu Pražského hradu,

Svatovítský poklad,

výstavu v Královském letohrádku.

V sobotu a v neděli si lidé budou moct prohlédnout na třetím hradním nádvoří vozidla, která užívá prezident a jeho doprovod. Podívat se také mohou na polední střídání vojáků Hradní stráže. Ceremonie je podle Nováka proti běžnému střídání lehce upravena, vojáci například nastupují v rouškách.

Photo by Ugur Peker on Unsplash

Zajímavosti o Pražském hradu

 • Pražský hrad se rozkládá na ploše o více než 70 000 m2
 • Hrad je zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 • Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě
 • Druhé a třetí nádvoří jako součást prezidentské kanceláře spojuje záhadný podzemní tunel
 • Tajemno obestírá jednu zdejší oblast – pahorek zvaný Žiži. Podle odborníků má nebývalou energii, které se říká „genius loci“.
 • Některé historické prameny tvrdí, že se na hradě nachází Svatý grál
 • Pod hradem se má nacházet přírodní jeskyně, v níž podle pověstí hoří věčný oheň

Legendy, strašidla a záhady

S Pražským hradem a jeho okolí je spjato mnoho bájí a legend:

 • Na konci Zlaté uličky se prý objevuje Dům u poslední lucerny, ve kterém má být skryt práh mezi viditelným a neviditelným světem.
 • Legenda koluje také okolo lamp v chrámu sv. Víta. Říká se, že lampa visící nad hrobem sv. Jana Nepomuckého není původní. Ta původní totiž prý vždycky zmizela, když ji chtěl někdo ukrást. Výjimkou byl její zhotovitel, který se dostal do nouze. Ve snu se mu údajně zjevil Jan Nepomucký a poradil mu, aby lampu vzal a roztavil. Lampa tentokrát nezmizela, ale údajně klesla ke zlatníkovi, který se následně z bídy opravdu dostal.
 • Straší na Pražském hradě? Podle Karla IV. a jeho životopisu Vita Caroli prý na hradě straší. Jakmile totiž panovník ulehl do postele, uslyšel kroky a chichotání. V životopise dále uváí, že jednou na vlastní oči viděl, jak neviditelná ruka přes celou místnost vrhla číši s vínem, která se následně roztříštila na milion kousků.
 • Kdo si prý neoprávněně nasadí korunovační korunu na hlavu, ten zemře. Říšský protektor Reinhard Heydrich si ji nasadil na hlavu dva dny před atentátem 27. 5. 1942.
 • Když hrozí velké nebezpečí, pukne prý srdce největšího zvonu jménem Zikmund v chrámu sv. Víta. Stalo se tak i před povodní v roce 2002.
 • Na Pražském hradě prý dodnes žije jeden ze dvou pražských vodníků, kteří nežijí ve vodě. Jmenuje se Paklt a střeží vodu na Pražském hradě. Má něco kolem 60 centimetrů a chodí hradem s podivným úsměvem. Na pozdravy neodpovídá, a když ho chtěl někdo sledovat, zmizel mu v některé z vlhkých zdí hradu.

Úvodní foto: Prague Castle, Hradčany, Praha 1, Česko. Autor: Photo by Shawnn Tan on Unsplash