Obchodní podmínky

 

Provozovatel webu: eShopper Czech s.r.o., se sídlem Valečovská 837/1, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 10843906, DIČ: CZ10843906,

Naše webová adresa je: https://e-booking.cz

Naše telefonní číslo: +420 724 621 226

Naše e-mailová adresa: info@e-booking.cz

 

Těmito obchodními podmínkami se řídí právně závazný vztah mezi námi, provozovatelem internetového portálu „e-booking.cz“ je eShopper Czech s.r.o., se sídlem Valečovská 837/1, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 10843906, DIČ: CZ10843906, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 349387 (dále jen „e-booking.cz„,„my“,„naše“,„nás,“ “CA,” “Cestovní agentura,” “Subjekt,” “eShopper Czech s.r.o.,”“Váš Obchodní partner,”) a Vámi jakožto uživatelem webové stránky e-booking.cz (dále jen „Uživatel“, „Klient“„Kupující“, „Zákazník“,„Vy“,„Váš“,„Vás“„Vámi“,); („Uživatel“, „Klient“„Kupující“, „Zákazník“,„Vy“,„Váš“,„Vás“„Vámi“„ může odkazovat rovněž na kteréhokoli cestujícího/ uživatele zakoupené služby.

 

Jak funguje naše stránka?

Na této webové stránce poskytuje e-booking.cz online reklamní a marketingovou platformu, jejímž prostřednictvím naši dodavatelé zajišťují vybrané druhy cestovních služeb. Jedná se zejména o nabídku dočasného ubytování (například hotely, motely, hostely, penziony atd.), letenky, transfery, výlety a další služby.

Uživatelé mají přístup k informacím o produktech a službách třetích stran souvisejících s cestováním a turistikou na webových stránkách e-booking.cz a v určitých případech mohou také provádět rezervace a nakupovat tyto produkty a služby od příslušných dodavatelů.

Uživatelé webových stránek mohou hledat, porovnávat, vybírat a akceptovat nabídku, která nejlépe vyhovuje, a nakonec provést rezervaci u dodavatele požadované služby.  Po dokončení rezervace na stránce poskytovatele služby vzniká přímý smluvní vztah (právně závazný) s dodavatelem služby, u kterého byla rezervace provedena.  Jakmile provedete rezervaci, dodavatel služeb uskutečněnou rezervaci potvrdí zasláním potvrzovacího e-mailu nebo jakýmkoli jiným komunikačním kanálem zřízeným společností  poskytovatele služeb v jeho podmínkách.

Informace dostupné na našich webových stránkách jsou založeny na informacích, které nám poskytují dodavatelé služeb.

Smluvní vztah vzniká přímo mezi Vámi a poskytovatelem služby.

Budete potřebovat debetní/kreditní kartu pro úspěšnou rezervaci cestovní služby.

Zájezdy na Dovolena.cz: Subjektem, poskytujícím zájezd, cestovní službu, nebo třetí osobou, poskytují zájezd nebo cestovní služby je v těchto Obchodních podmínkách myšlena osoba, která pořádá, organizuje a poskytuje veškeré služby související se zájezdem a je tak oprávněna činit, je řádně pojištěna a splňuje zákonné předpoklady pro tuto činnost a jsou jí zejména: cestovní kanceláře, hotely, penziony, welness centra, zábavní parky, sportovní areály, koupaliště, muzea, divadla, kina a jiné subjekty kulturního, sportovního, relaxačního využití, půjčovny vozidel jiné obdobné subjekty.

Cestovní služby si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u zastupovaného subjektu, včetně případných slev a věrnostních programů.

 

Jak mohu čerpat příspěvky FKSP a zaměstnanecké benefity?

Čeho se služba týká: Zprostředkování rezervace ubytování, jejímž předmětem je závazek Cestovní agentury zprostředkovat Klientovi rezervaci pobytu se třetím subjektem a závazek klienta zaplatit.

Na našem portálu e-booking.cz můžete uplatnit Váš příspěvek FKSP a čerpat z Benefity.cz na ubytování z naší nabídky. Klient vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním rezervačního formuláře na našich stránkách. 

Po obdržení poptávky Cestovní agentura ověří volnou kapacitu v termínu, který Klient požaduje v Nabídce a sdělí Klientovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Fakturu s Nabídkou zašle Klientovi e-mailem. 

Za závazné potvrzení nabídky zájezdu se považuje:  zaplacení vydané faktury a/ nebo písemné Potvrzení rezervace tj. zasláním Potvrzením rezervace z portálu Booking com na email Klienta.

Postup čerpání:

Na základě zaslané poptávky z webového vystavíme fakturu a zajistíme rezervaci. Úhradu od zaměstnavatele použijeme k zaplacení pobytu.

U nevratných rezervací nebo s podmínkou platby předem: Po uhrazení faktury provedeme rezervaci na jméno Klienta a zašleme potvrzení rezervace na e-mail uvedený ve webovém formuláři.

Upozorňujeme, že v případě zrušení objednávky pobytu se platba vrací na účet zaměstnavatele snížený o administrativní poplatek + DPH. Některé rezervace mohou být nevratné, nebo částečně vratné. Mohou Vám být účtovány storno poplatky.

Fakturovaná částka slouží jako záloha na budoucí rezervaci.  Výši fakturované částky si určuje Klient. Neexistuje žádná spojitost mezi fakturovanou částkou a cenou konkrétního ubytování.

Hotely a jiná krátkodobá ubytování jsou předmětem dostupnosti a jednotlivé podmínky se mohou lišit. Neexistuje žádná budoucí garance dostupnosti a ceny ubytování, resp. platí ceny a dostupnost v den/moment zadání rezervace. Z tohoto důvodu víte a souhlasíte, že se cena ubytování může změnit, že dříve vybrané ubytování nemusí být v momentu rezervace dostupné a že se řídíme podmínkami společnosti Booking.com.

Platba benefity

Ve spolupráci se společností Benefity.cz zprostředkujeme rezervaci, kterou uhradíte z bodů od Vašeho zaměstnavatele. Příspěvek je možné využít dle limitu stanovený v podmínkách čerpání. Zpravidla se jedná o částku do 20 000 Kč.

Potvrzení rezervace

Žádosti o zprostředkování rezervace budou zpracovány chronologicky podle času jejich obdržení.  Žádosti splňující veškeré náležitosti budou zpracovány do dvou pracovních dnů. Ve dnech pracovního volna, státních svátků a předem oznámených termínů se žádosti nezpracovávají.

Rezervace online s platbou bankovní kartou: Klient obdrží potvrzení o úspěšné rezervaci. Odesláním rezervace Klient bere na vědomí, že pokud ubytování rezervaci potvrdí, vzniká mezi Klientem a Booking.com smlouva (závazná rezervace).

Rezervace s platbou na místě (viz také: NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNOU KREDITNÍ KARTU!): požádáme ubytování o možnost platby bankovním převodem, která bývá akceptována.

bez karty

Ve velmi výjimečných případech, kdy ubytování trvá na platbě v hotovosti simůžete vybrat jednu z následujících možností:

  • rezervace je zachována s vlastní platbou pobytu bez využití příspěvku FKSP (Benefity.cz)
  • peníze vracíme na účet zaměstnavatele (popř. na Benefity.cz) formou dobropisu
  • příspěvek využijete na jiný pobyt (máte čas na rezervaci až 1 rok)
  • nebo zrušíme rezervaci a rezervujeme náhradní pobyt.

 

Provize a ceny:

FKSP: U rezervací zaplacených bankovních převodem neúčtujeme další poplatky za zpracování.

Benefity.cz: cena služby se navyšuje o manipulační poplatek za převod benefitních bodů a odvody o 8% z ceny ubytování. Tento poplatek je nevratný.

Sodexo: cena služby se navyšuje o manipulační poplatek za převod benefitních bodů a odvody o 11% z ceny ubytování. Tento poplatek je nevratný.

Cena je určována Ubytovacím zařízením. Cena je závislá na vybraném termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Klient ve webovém formuláři. Ceny se počítají z cen uvedených v EUR. Cena v Kč uvedená na faktuře je vypočítána podle denní kurzu EUR Fio banka a.s. a platí celková cena za pobyt v EUR. Cena v Kč se může změnit podle směnného kurzu platného v den platby.

Způsob výpočtu denního kurzu: denní kurz ECB + procento stanovené FIO bankou  (kurz Fio banka a.s.)

Zrušení rezervace ze strany klienta: 200 Kč + DPH 21%

Do ceny rezervace je ve většině případů zahrnuta zákonná DPH. Cena ubytování může být zvýšena o poplatky účtované místními autoritami (např. městskou daň), který hradíte na místě. Platí cena v EUR přes tento odkaz: Booking.com

 

Vztahy:

Vystupujeme výhradně jako prostředník mezi Vámi (jakožto uživatelem) a poskytovatelem. Z příspěvku FKSP uhradíme náklady na rezervaci Vaším jménem. Poskytovateli ubytování a společnosti Booking.com poskytneme Vaše jméno a příjmení a Vaší e-mailovou adresu pro potvrzení rezervace.

V případě, že si nejste jisti celým postupem, lze se s námi spojit telefonicky či nám poslat zprávu přes kontaktní formulář my se již o vše potřebné postaráme.

Změny v rezervaci a storno rezervace:

Klient je povinen informovat e-booking.cz o všech změnách v rezervaci nebo jejím zrušení písemně (email: info@e-booking.cz) co nejdříve jakmile změna nastala.

Za zrušení rezervace se považuje písemná žádost klienta o storno zaslaná e-mailem. Možnosti storna a důsledky jsou popsány v potvrzení rezervace. Podmínky úpravy a storna rezervace si lze dodatečně vyžádat.

Pokud je rezervace zrušena s nárokem na vrácení peněz, vrací se platba vrací na účet zaměstnavatele nebo benefitní kartu. Platí obchodní podmínky portálu Booking.com. Některé rezervace mohou být nevratné, nebo částečně vratné. Mohou Vám být účtovány storno poplatky.

 

Jaký je postup reklamace?

Vezměte prosím na vědomí, že e-booking.cz není pořadatelem /dodavatelem objednaného zájezdu, či vybrané cestovní služby. Ze zákona tak nezodpovídá za služby poskytnuté cestovní kanceláří a online cestovních služeb, ty se řídí podmínkami cestovních portálů.

Z toho důvodu tak ani nemůže vyřizovat reklamace jejím jménem. Zákazník však může reklamaci předat písemně, postoupíme ji obchodním partnerům a budeme Vám nápomocny s vyřízením. Postup s reklamaci jednotlivých služeb naleznete zde v sekci “Obchodní partneři”.

 

Jaká je odpovědnost za škody?

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Neodpovídáme za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám v souvislosti s přepravou, pobytem, užitím nebo zakoupením služby vznikne v důsledku jednání či opomenutí smluvního dodavatele nebo třetích osob.

Neodpovídáme ani za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám vznikne v důsledku Vašeho vlastního jednání či opomenutí, které bylo učiněno v rozporu s obchodními podmínkami poskytovatele služby.

 

Jaké máme hlavní dodavatele služeb?

Službu online rezervace ubytování a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost Booking.com, Hotellook.com a řídí se podmínkami těchto subjektů, které musí uživatelé při rezervaci přijmout.  Navíc jakýkoli jiný produkt nebo cestovní služba poskytovaná tímto dodavatelem na této webové stránce se bude také řídit jeho podmínkami. Hotely a jiná krátkodobá ubytování jsou předmětem dostupnosti a jednotlivé podmínky se mohou lišit. Cena ubytování může být zvýšena o poplatky účtované místními autoritami (např. městskou daň), který hradíte na místě.  Zakoupením služeb ubytování potvrzujete souhlas a porozumění smluvních podmínek.

Online rezervace letenek, rezervace letů a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost Go Travel Un Limited, a Hong Kong corporation (registration No. 1658681), Kiwi.com s.r.o., IČ: 29352886, pelicantravel.com s.r.o., IČ: 35897821 a řídí se podmínkami tohoto subjektu, které musí uživatelé při rezervaci přijmout. Navíc jakýkoli jiný produkt nebo cestovní služba poskytovaná tímto dodavatelem na této webové stránce se bude také řídit jeho podmínkami.  Z těchto důvodů víte a souhlasíte s tím, že uzavírání smluv o tomto typu služeb probíhá přímo se společností Go Travel Un Limited, a Hong Kong corporation (registration No. 1658681), Kiwi.com s.r.o., IČO: 29352886, pelicantravel.com s.r.o., IČ: 35897821 za jejích podmínek, které vám tento subjekt dá k dispozici před uzavřením smlouvy o provedené službě.

Službu online aktivit v destinaci a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost GetYourGuide AG a řídí se podmínkami této entity, které musí uživatelé přijmout při rezervaci. Zakoupením služeb potvrzujete souhlas a porozumění smluvních podmínek.

Službu online rezervace transferu a taxi služeb a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost IT Travel LP (registration number in the UK: SL24264) pod názvem Kiwitaxi.com, a řídí se podmínkami této entity, které musí uživatelé přijmout při rezervaci. Zakoupením služeb potvrzujete souhlas a porozumění smluvních podmínek.

Službu online půjčování aut a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost Rentalcars.com a řídí se smluvními podmínkami tohoto subjektu, které musí uživatelé přijmout při rezervaci. Navíc jakýkoli jiný produkt nebo cestovní služba poskytovaná tímto dodavatelem na této webové stránce se bude také řídit jeho podmínkami.

Službu online uskladnění zavazadel a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost Radicalstorage.com a řídí se smluvními podmínkami tohoto subjektu, které musí uživatelé přijmout při rezervaci.

Postup rezervace:

  • Najděte si ve svém okolí úschovnu zavazadel
  • Zarezervujte úschovu vyplněním formuláře. Není nutná žádná registrace.
  • Gratulujeme! Nyní si můžete bezpečně uložit Vaše zavazadla. Na místě ukážete QR kód.
  • Při odletem domů: Vraťte se k naší úschově zavazadel, znovu ukažte potvrzení o rezervaci a vyzvedněte si zavazadla.

Služba je produktem společnosti Radical Storage©. V případě potřeby kontaktujte tým zákaznické podpory prostřednictvím živého chatu dostupného 24/7 nebo nás kontaktujte na adrese support@radicalstorage.com

 

Službu dovolená i a obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozuje a dodává společnost STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., IČO: 08120803 a řídí se podmínkami této entity, které musí uživatelé přijmout při rezervaci.

Ostatní nabízené online služby i obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky provozují a dodávají partneři na které budete/můžete být přesměrováni pro dokončení koupě/ rezervace. Cestovní služby se řídí podmínkami těchto subjektů, které musí uživatelé při rezervaci přijmout. Navíc jakýkoli jiný produkt nebo cestovní služba poskytovaná tímto dodavatelem na této webové stránce se bude také řídit jeho podmínkami.

 

Odkud pocházejí fotografie na našem webu?

Všechny fotografie a videa na webu e-booking.cz jsou s volnou licencí od těchto dodavatelů: Pexels.com, Unsplash.com a v některých případech se zakoupenou licencí od Adobe Stock.

Pobyty
Lety
Pojištění
Transfer