Platit ho budou turisté na jednodenních výletech pouze ve vybraných dnech. ten kdo se ve městě ubytuje poplatek neplatí.

Benátky, známé jako jedno z nejromantičtějších a nejnavštěvovanějších měst na světě, zavedly nové opatření, které má za cíl omezit dopad turismu na svou historickou infrastrukturu.

Město zavedlo vstupní poplatek ve výši 5 EUR pro návštěvníky, kteří chtějí prozkoumat jeho kouzelné uličky a kanály. Tento krok je reakcí na dlouhodobé obavy týkající se přetížení města turisty a následného opotřebení jeho památek a veřejných prostranství.

Co to znamená pro turisty?

„Zpoplatnění se týká 29 dnů v roce,“ uvedl starosta Benátek Luigi Brugnaro. Jde především o svátky a víkendy v období od 25. dubna, kdy se v Itálii slaví osvobození od nacismu a fašismu, do poloviny července.

Ve zpoplatněné dny se turisté, kteří přijedou do města od 8:30 do 16:00, budou muset zaregistrovat na radničním webu a zaplatit pět eur.

Tento poplatek se vztahuje pouze na návštěvníky, kteří přijedou do města na méně než 24 hodin, a neovlivní ty, kteří se rozhodnou v Benátkách přespat.

Důvody za zavedením poplatku

Hlavním důvodem zavedení tohoto poplatku je snaha o regulaci počtu turistů, kteří město denně navštíví. Benátky jsou známé svými úzkými uličkami a malými mosty, které jsou během turistické sezóny často přeplněné. Poplatek by měl pomoci snížit počet jednodenních návštěvníků a zároveň generovat příjmy, které budou reinvestovány do údržby a ochrany městského dědictví.

Jak bude poplatek vybírán?

Poplatek bude vybírán prostřednictvím různých prodejních míst u vstupních bodů do města, například na nádražích a v přístavech, nebo bude možné jej zaplatit online před příjezdem.

Co to znamená pro budoucnost Benátek?

Tento poplatek je jedním z mnoha kroků, které Benátky podnikají, aby se vyrovnaly s výzvami spojenými s masovým turismem. Město se snaží najít rovnováhu mezi zachováním své jedinečné kultury a historie a zároveň poskytováním příjemného zážitku pro své návštěvníky. Jak se situace bude vyvíjet, zůstává otevřenou otázkou, ale jisté je, že Benátky si i nadále udrží svůj kouzelný půvab a historický význam.