Za zpožděný nebo zrušený let máte nárok až na 600 EUR!

Při zpoždění letu o více než 3 hodiny či při jeho zrušení máte nárok až na 600 EUR a to až 3 roky zpětně! Na kompenzaci máte právo také v případě, že jste nestihli navazující let. Nároky vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Náhradu škody žádejte i při poškození nebo ztracení vašeho zavazadla.

Obraťte se na nás a my vám získáme maximální možnou kompenzaci!

Zkontrolujte svůj let během 2 minut

Vaše nároky

Zpožděný let

Nárok na kompenzaci vzniká každému cestujícímu ve chvíli, kdy je jeho let opožděn o 3 hodiny a více. Výjimkou je pouze zpoždění letu z důvodu tzv. mimořádných okolností, tedy takových, kterým dopravce nebyl schopen zabránit. Výše odškodnění se v letecké dopravě pohybuje od 250 do 600 € a reklamaci je možné provést až 3 roky zpětně.


Zrušený let

Při zrušení letu v posledních 14 dnech máte nárok na odškodnění 250 – 600 €. Výše odškodnění se stanovuje podle délky zrušeného letu. Letecké společnosti se zříkají odpovědnosti pouze při mimořádných okolnostech. Při zrušení letu však vždy máte nárok na vrácení peněz za letenku.


Nestihnutí navazujícího letu

V případě zmeškání navazujícího letu kvůli zpoždění nebo zrušení letu předešlého, máte nárok na finanční komepenzaci až 600 €! Lety však musejí být zakoupeny na jednu letenku či  jednu rezervaci. V případě, že dojde k mimořádným okolnostem, nárok na doškodnění nevzniká, letecká společnost však cestujícímu musí zajistit náhradní let a případné ubytovaní.


Odepření nástupu na palubu letadla

Pokud dopravce vyloučí cestujícího z přepravy jen proto, že již na palubě není místo, má cesatující nárok na odškodnění 250 – 600 €.

Jak služba funguje?

Posoudíme Váš případ a připravíme žádost aerolince

Naši právníci posoudí Vaši právní pozici a připraví podpůrné argumenty pro Vaši pohledávku

Zajistíme všechno papírování

Připravíme všechny potřebné dokumenty, podáme žádost aerolince a obstaráme všechnu další komunikaci s aerolinkou, abychom vyřešili Váš případ

Podáme pohledávku k soudu

Pokud aerolinka odmítne zaplatit, můžeme začít soudní proces. V takovém případě uhradíme všechny poplatky a dodatečné náklady.

Podmínky služby

Nevyhrajete, nic neplatíte

 

Účtujeme provizi z 25% pouze v případě, že dostanete kompenzaci od aerolinky. Nebude od Vás vyžadována žádná platba

€450

 

Průměrná výše kompenzace, kterou obdrží naši klienti

150+ aerolinek

 

Úspěšné pohledávky od 150 aerolinek ze 60 zemí, včetně charterových letů
Pobyty
Lety
Pojištění
Transfer