Sanytol – Dezinfekční gel na ruce, bezoplachový – hubí 99,9% virů, bakterí a plísní – 75ML

 

 • zboží máme opravdu skladem,
 • odeslání druhý (pracovní) den.

 

 

 

 

 

Vhodný na každou cestu

 

 • Neoplachuje se,
 • Nezanechává na rukou lepkavý pocit,
 • Zdravý životní styl,
 • S přírodním zeleným čajem,
 • Zvlhčující a zjemňující,
 • Hypoalergenní**,
 • pH neutrální,
 • Dermatologicky testováno.

 

Trojí účinek přípravku: baktericidní podle normy

EN 12054 (1 min), fungicidní podle normy EN1650 proti Candida Albicans (1 min) a virucidní podle normy DVV/RKI proti skupině virů (30 sec).

 

 

Návod k použití

Pohodlné, rychlé a snadné, suché ruce za 30 sekund, bez oplachování.

 • Naneste gel (6 ml) do dlaně jedné ruky. Vetřete do dlaní až do sucha. Neoplachujte.

Používejte kdykoliv dle potřeby.

 

 

 

Informace o produktu

Výrobce: Grupo Ac Marca, S.a.
Značka: Sanytol dezinfekční gel na ruce
Varianta: s přírodním zeleným čajem
Objem: 75 ml
Obsah zásilky: 1x plastová lahvička s uzávěrem
Kód EAN: 3045206502009

 

Přečtěte si bezpečnostní list k výrobku ZDE

 

Upozornění

NEBEZPEČÍ: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Nepožívejte! P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301 + P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně).

 

**Minimalizuje alergické reakce.

Zobrazuji všech 8 výsledků