Čisté ruce a zdravá hydratovaná pokožka

S dezinfekčním tekutým mýdlem Sanytol Purifiant nemusíte dělat kompromisy. Zbavte se špíny, virů i bakterií a držte své ruce hygienicky čisté. Zároveň jim dopřejte potřebnou péči, svěžest a jemnou vůni díky obsahu výtažků z lípy a šalvěje. Vaše ruce budou na dotek jemné a hebké.

 

 

Čisté a jemné ruce

 

  • Odstraňuje 99,9 % bakterie, viry, mikroby
  • Zdravý životní styl
  • Hloubkově čistící
  • Šalvěj a lípa
  • Účinný proti chřipce A, listerii, salmonele a herpes
  • Dermatologicky testováno
  • Klinicky testováno

Tento výrobek má dvojí účinek

– Baktericidní dle normy EN1276 (1 min)
– Virucidní proti viru: Influenza A virus (H1N1)
a Herpes simplex podle normy EN14476 (1 min.)

Eliminuje mimo jiného: E-coli, Salmonella, Listeria, virus chřipky (H1N1), Staphylococus aureus, Herpes Simplex typ 1.

 

 

Návod k použití

Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla, napěňte, třete o sebe prsty, dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1 minuty a dobře spláchněte čistou vodou.

Používejte kdykoliv dle potřeby.

 

 

 

Informace o produktu

Výrobce: Grupo Ac Marca, S.a.
Značka: Sanytol dezinfekční tekuté mýdlo Purifiant 250 ml
Varianta: S výtažky lípy a šalvěje
Objem: 250 ml
Obsah zásilky: 1x plastová lahvička s uzávěrem
Kód EAN: 3045206501804

 

Přečtěte si bezpečnostní list k výrobku ZDE

 

Upozornění

UPOZORNĚNÍ: Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1/AL): Benzalkonium Chloride 9,5 g/kg. H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 –

 

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 –

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Showing 1–12 of 16 results