Klasické tablety do myčky na nádobí

poskytnou očekávanou zářivou čistotu a lesk. Tablety obsahují tři účinky síly Power Action pro nejvyšší kvalitu.

  • Kulička Powerball předmočí a zjemní zaschlé zbytky jídla.
  • Detergent pak následně vše vyčistí. Odstraní i tu nejsilnější nečistotu včetně čajových skvrn.
  • Následně dodají příjemnou citrónovou vůni.

 

Použití

Tabletu umístěte do dávkovače na vnitřní straně dvířek Vaší myčky. V případě, že se tableta do myčky nevejde, kontaktujte výrobce myčky nebo použijte uživatelský manuál.
Nepoužívejte nízké teploty mytí, krátké programy a programy na křehké nádobí.

Informace o produktu

Výrobce: Reckitt Benckiser
Značka: Finish
Varianta:

Lemon

Počet ks v balení: 110 ks
Obsah zásilky: 1x Balení kapslí
Kód EAN: 5999109581044

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, Méně než 5 % polykarboxyláty, Fosfonáty, Neiontové povrchově aktivní látky, Enzymy (subtilisin, amylasa), Parfém

 

Upozornění

Nebezpečí
Symboly nebezpečí
Varování

Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

Zobrazuji všech 5 výsledků