Jedinečná šance pro mladé cestovatele, kteří v roce 2019 dosáhnou 18. narozeniny. Stačí se přihlásit a možná budete mezi 20 000 vylosovanými a získáte jízdenku na vlak s platností až 30 dní.

DiscoverEU je přípravná akce zahájena Evropským parlamentem s cílem poskytnout mladým lidem ve věku 18 let příležitost cestovat po Evropě. Akce se zaměřuje na 18tileté, protože právě tento věk představuje významný předěl na cestě k dospělosti a uvědomění si evropského občanství.

Účastníci mohou cestovat buď samostatně, nebo ve skupině maximálně 5 osob.

DiscoverEU je iniciativou Evropské unie, která vznikla na základě návrhu Evropského parlamentu. Jejím cílem je nabídnout mladým lidem ve věku 18 let možnost získat cestovatelskou zkušenost. Budou tak moci využít volného pohybu na území Evropské unie a objevovat rozmanitost Evropy, její historie a kulturního bohatství, dostat se do kontaktu s lidmi z různých zemí a v konečném důsledku i hlouběji poznat sebe sama. 

V rámci této iniciativy vybere Evropská komise z těch, kteří k 31. prosince 2019 dosáhnou věku 18 let, minimálně 20 000 šťastlivců, jimž věnuje časovou jízdenku. Přihláška do soutěže se podává na Evropském portálu pro mládež. Lhůta pro podání přihlášky poběží od čtvrtka 7. listopadu 2019 12:00 (SEČ) do čtvrtka 28. listopadu 2019 12:00 (SEČ).

Výhercům Komise poskytne časovou jízdenku, s níž budou moci v období od 1. dubna 2020 do 31. října 2020 cestovat po EU, a to po dobu maximálně jednoho měsíce. 

Výherci budou většinou cestovat vlakem. Aby se však zajistila co nejširší účast, mělo by být možné využít v rámci iniciativy i alternativní druhy dopravy jako trajekty a autobusy, a to při zohlednění vzdáleností, času nutného k jejich překonání a rovněž dopadu na životní prostředí.

PŘIHLÁŠKU MŮŽETE PODAT ZDE

Podmínky způsobilosti účastníků:

  • k 31. prosinci 2019 dosáhli 18 let (tzn. datum narození musí spadat do období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001 včetně)
  • v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, mají státní příslušnost jednoho z členských států Evropské unie
  • v elektronické přihlášce uvedou platné číslo občanského průkazu nebo pasu

O jízdenky se lze přihlásit do 28. listopadu prostřednictvím Evropského portálu pro mládež. Úspěšným žadatelům pak EK proplatí cestovné během letního putování, které může trvat minimálně jeden a maximálně 30 dní a musí se uskutečnit mezi 1. dubnem a 31. říjnem příštího roku. Preferovaným způsobem dopravy je železnice, komise však ve zdůvodněných případech bude proplácet i cesty autobusem, trajektem nebo i letadlem, pokud mezi zvolenými destinacemi nebude cesta vlakem možná.

Mohou se Vám hodit naše další služby:

Nabídky ubytování

Levné parkování na letišti

Cestovní pojištění

Půjčení vozu

Transfer z letiště

Letenky